...

Die aanbevelingen komen uit het rapport dat werd opgesteld na de medication-errors workshop, waarin wordt opgeroepen tot meer samenwerking en gevoelige verbeteringen op dit vlak. Er komt een compleet actieplan dat voor het einde van dit jaar zal worden gepubliceerd. De zes cruciale aanbevelingen zijn: - harmonisering en voortdurende ontwikkeling van de terminologie en de definities in verband met medicatiefouten op EU- en internationaal niveau - het tot stand brengen van samenwerking tussen de nationale agentschappen die zich bezighouden met de veiligheid van de patiënten, de nationale regulatoren, het EMA en de Europese Commissie - ontwikkeling van nieuwe methodes om medicatiefouten op te sporen via pooling en analyse van gegevens - systematische evaluatie en preventie van het risico op medicatiefouten tijdens de levenscyclus van een geneesmiddel - actief engagement bij patiëntenverenigingen en consumenten, maar ook bij beroepsmensen uit de gezondheidssector, om de veiligheid in de praktijk op dit vlak te verbeteren - ondersteuning van research op het gebied van safe practices inzake medicatie.