...

Op enkele dagen tijd stroomden bijna 900 antwoorden binnen op onze rondvraag (592 Nederlandstalige, 289 Franstalige). Een bewijs dat het thema fel leeft bij het medisch korps. De internetpoll van Artsenkrant peilde naar de mening van Belgische huisartsen en specialisten op vier vlakken. Eerst en vooral hadden we graag geweten of u net als het Kenniscentrum vindt dat homeopathie niet beter werkt dan placebo. Zes op de tien Belgische artsen (59%) gaan daarmee akkoord, 5% weet het niet of heeft er geen mening over. Opgesplitst per taalgroep valt op dat Nederlandstalige artsen zich beduidend meer afzetten tegen het rapport (42%) dan Franstalige (30%).Dat de uitoefeningsbevoegdheid bij artsen hoort, daarover zijn Nederlandstalige artsen het in meerderheid (63%) eens. Stap te verWat met de terugbetaling van homeopathie? Laten terugbetalen door het Riziv - in de verplichte verzekering - zien de meesten niet zitten. Zeven op de tien artsen zijn tegen: langs Franstalige kant (75%) iets meer dan langs Nederlandstalige (65%). De tegenstand is iets kleiner over de terugbetaling door ziekenfondsen in de aanvullende verzekering, maar toch nog voldoende om een meerderheid te halen: 57% voor de Nederlandstaligen, 62% voor de Franstaligen. Voor zes op de tien artsen gaan de ziekenfondsen met dit initiatief dus een stap te ver.