...

Alle gepensioneerde zelfstandigen met een volledige loopbaan van 45 jaar ontvangen nu voor het eerst in de geschiedenis een pensioenuitkering die hoger ligt dan 1.000 euro. Voor een alleenstaande wordt dat 1.007,14 euro. Een gezin strijkt 1.310,32 euro op, rekent Unizo uit. Ter vergelijking: in 2003 bedroeg dat pensioen respectievelijk 617 euro en 823 euro.LaruelleEr is dus al een hele weg afgelegd. De jarenlange acties voor een 'menselijker' pensioen voor de zelfstandigen werpen hun vruchten af, aldus de zelfstandigenorganisatie. Ze is niet te beroerd om daarin actieve politieke rol van minister Laruelle, 'duidelijk zelf een dochter van zelfstandigen', te onderstrepen.Daarmee is evenwel lang niet alles opgelost. De leefbaarheid en de verbetering van de pensioenen blijft een belangrijke Unizo-prioriteit, heet het.Een vergelijking leert dat enkel gepensioneerde zelfstandigen met een volledige loopbaan van 45 jaar een pensioen hebben dat hoger ligt dan 1.000 euro. Unizo wil daarom het minimumpensioenen voor zelfstandigen verder opgetrokken zien naar werknemersniveau. "Nu bestaat nog altijd een verschil van 5.5% voor alleenstaanden, 1,68% voor gezinspensioenen."Nog een eis van Unizo is bij het toenemend aantal gemengde loopbanen werknemer- zelfstandige- ook een minimumrecht te garanderen per loopbaanjaar voor de zelfstandigen.Onbeperkt verder werken Een zelfstandige die vroeger met pensioen wil of moet, verliest voor eeuwig en altijd een deel van de pensioenuitkering. Bij werknemers is dat niet het geval. Daarom blijft de ondernemersorganisatie ervoor ijveren om alle zelfstandigen en werknemers op dezelfde manier te behandelen als die vervroegd met pensioen gaan.Voorts is de ondernemersorganisatie sterke voorstaander om gepensioneerden ouder dan 65 jaar, als ze dat willen, te laten verderwerken zonder enige inkomstenbeperking en zonder verlies van pensioenuitkering. Nu is dat niet zo.Ten slotte moet het vrijwillig aanvullende pensioen verder uitgebouwd en fiscaal aangemoedigd worden. Met meer mogelijkheden voor zelfstandigen, ook als ze niet actief zijn binnen een vennootschap. Werk dus voor de volgende regering, als die er al snel komt.