...

De onderzoekers volgden 251 kinderen en jongeren tussen 8 en 16 jaar met ernstige psychische problemen, van wie een derde met depressie. Ze werden verdeeld in twee groepen: de eerste kreeg alleen een klassieke behandeling op basis van psychotherapie en antidepressiva, terwijl de mensen in de tweede groep daarnaast ook gedurende 12 weken deelnamen aan wekelijkse individuele workshops met vrije muzikale improvisatie die 30 minuten duurden en begeleid werden door een specialist. Uit de resultaten blijkt dat de jongeren die de muziektherapie volgden betere communicatie- en uitwisselingscapaciteiten en een hoger gevoel van eigenwaarde hadden en dat hun depressieve symptomen merkelijk verminderd waren ten opzichte van de eerste groep. Daarnaast deden wetenschappers van de universiteit van Berlijn de verrassende ontdekking dat naar treurige muziek luisteren negatieve emoties kan verminderen en mensen gelukkiger kan maken. Ze konden dat aantonen bij een groep van 800 mensen die droevige muziek te horen kregen en daarna hun emoties moesten beoordelen. Alle personen bleken zich eigenaardig genoeg beter te voelen na die muzikale sessies, vooral als ze onder psychische stress stonden.