...

Zo hebben de vorsers duidelijke verschillen in de grootte, de vorm en het volume van de nucleus accumbens en de amygdala waargenomen tussen gebruikers en niet-gebruikers. Die twee hersenstructuren spelen een rol bij respectievelijk emoties en motivatie. De wetenschappers hebben vastgesteld dat de ernst van de afwijkingen van die twee hersenstructuren direct correleerde met het aantal gerookte joints. Die conclusie werpt een nieuw licht op de nefaste gevolgen (aandachts-, leer- en geheugenproblemen, afwijkend beoordelingsvermogen ...) van het gebruik van cannabis, zelfs bij matig of occasioneel gebruik. Het betreft nog preliminaire gegevens. Langere studies bij een groter aantal cannabisgebruikers zijn wenselijk om na te gaan of die afwijkingen van de hersenen symptomen veroorzaken.