...

Volgens een onderzoek geleid door gezondheidseconoom Lieven Annemans (UGent en VUB) ziet 35% van de oproepers van de Zelfmoordlijn af van zelfdoding door de aanwezigheid van die lijn. In geld uitgedrukt kan dat over een periode van tien jaar een netto besparing tot bijna 23 miljoen euro opleveren voor de maatschappij, en tot 2 miljoen euro voor het Riziv.In de wetenschappelijke studie keken de onderzoekers naar de verhouding tussen de middelen die geïnvesteerd worden in de Zelfmoordlijn en de maatschappelijke winst die het initiatief oplevert. En die verhouding is uitstekend: elke euro die geïnvesteerd wordt in de Zelfmoordlijn, brengt er drie tot tien euro op voor de ziekteverzekering en een veelvoud daarvan voor de samenleving. In tien jaar zou de aanwezigheid van de lijn 162 tot 419 suïcidepogingen en 26 tot 65 effectieve zelfdodingen kunnen voorkomen. Daarnaast berekenden de onderzoekers dat de zorg na een zelfmoordpoging gemiddeld 3.376 euro kost aan het Riziv het jaar na de poging, bij zelfdoding zou dat bedrag op 1.178 euro liggen. Voor de maatschappij lopen de kosten - door een verlies aan productiviteit - nog een pak hoger op: 43.438 euro in het eerste jaar na een zelfmoordpoging, en 60.537 euro per jaar bij zelfdoding. Dat alles maakt dat de mogelijke nettowinst voor een periode van tien jaar aanzienlijk kan oplopen: tot twee miljoen euro voor het Riziv, en dik 22 miljoen euro voor de maatschappij. Volgens Annemans en co ligt de werkelijke winst nog een pak hoger. Sommige factoren - zoals bijvoorbeeld de immense impact van zelfdoding op de nabestaanden - werden immers nog niet in rekening gebracht.'Investeringen waard'Kirsten Pauwels, directeur van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, is uiteraard tevreden met de uitkomst van de studie. "Het bevestigt dat we de investeringen van de Vlaamse overheid én van onze sponsors meer dan waard zijn." Pauwels ziet de resultaten als een duwtje in de rug. "Maar we hebben ook nog veel werk voor de boeg. We blijven er alles aan doen om volgens de meeste recente wetenschappelijke inzichten aan suïcidepreventie te doen, en ontwikkelden daarvoor onder andere onze specifieke methodiek voor de gesprekken aan de lijn."