...

Het onderzoek van het ziekenfonds speelt in op de nieuwe campagne die het FAGG onlangs lanceerde rond de slogan 'Een geneesmiddel is geen snoepje' en ging na hoe het in de dagelijkse thuissituatie gesteld is met het medicatiegebruik bij jonge kinderen. Ouders spelen daarbij een sleutelrol als toedieners van deze medicatie. Vaders zijn doorgaans wat minder geneigd om medicatie zonder voorschrift te geven dan moeders.Naast reguliere geneesmiddelen, geeft meer dan de helft van de ouders regelmatig op eigen houtje 'alternatieve' middelen zoals voedingssupplementen, kruiden of homeopathische middelen. Ook het mengen van middelen op dezelfde dag, blijkt een veelvoorkomend fenomeen. Zowel het mengen van middelen zonder (54%) als op voorschrift (67%) komt voor, zonder voorafgaand advies van een arts of apotheker."Gezondheidsprofessionals kunnen hierbij wijzen op mogelijke gevaarlijke wisselwerkingen tussen geneesmiddelen of overdosering, doordat bepaalde actieve ingrediënten in verschillende geneesmiddelen voorkomen", schrijven de onderzoekers.Dokter niet nodigDe meest aangehaalde beweegreden waarom ouders zelfmedicatie toepassen zonder voorafgaand advies van de arts luidt dat ze het niet nodig achten om naar een dokter te gaan "omdat ze het middel vrij kunnen kopen".Pijn en koorts (39%), verkoudheid en hoesten (29%) zijn de meest aangehaalde klachten waarbij ouders overgaan tot zelfbehandeling van hun kroost. "Zorgwekkend omdat hoest- en verkoudheidsgeneesmiddelen niet werken en niet mogen toegediend worden onder de zes jaar zoals het FAGG onlangs bepaalde."Artsen en apothekers zijn vaak niet op de hoogte van wat hun jonge patiëntjes precies gebruiken. Vier op de tien ouders geven toe dat ze nooit hun arts in kennis stellen van het toedienen van een OTC-product.