...

Het voorstel komt meer bepaald van het Front tegen de Verplichte Regeling Derdebetaler, waarvan Bvas/Absym en SVH deel van uitmaken. Het komt neer op een zeer snelle e-facturatie, gekoppeld aan real-time bankverrichtingen.De huisarts (of andere zorgverstrekker) maakt een elektronisch getuischrift voor verstrekte hulp op en stuurt dit naar het ziekenfonds. Die instelling kan meteen de verzekerbaarheid controleren, en het remgeld bepalen. De patiënt betaalt de arts met zijn bankkaart.Het ziekenfonds schrijft het terug te betalen bedrag in real time over op de rekening van de arts, zodat alleen het remgeld van de rekening gaat. De arts geeft de patiënt een gedetailleerd bewijsstuk van het honorarium, de terugbetaling en het remgeld.Het Front maakt zich sterk dat dit technisch perfect haalbaar is. De ziekenfondsen moeten wel een akkoord sluiten met de banken, zodat die de betaling niet tegenhouden wanneer de patiënt niet het volledige bedrag van het honorarium op zijn rekening staan heeft - dat hij uiteindelijk toch niet zal betalen. De ziekenfondsen betalen voor de verrichtingen.Het Front onderstreept dat het om een alternatief voor de derdebetalersregeling gaat, maar dat het wel een heel ander systeem inhoudt. Dat nodigt niet uit tot fraude of tot overconsumptie, stelt het - het houdt geen risico in voor de begroting.Het Front, waarvan naast de genoemde artsensyndicaten ook AXXON, UNPLIB en VUKB deel van uitmaken, beseffen dat het wel een jaartje duurt voordat zo een systeem operationeel kan zijn. In afwachting daarvan eist het wel dat artsen geen boetes krijgen voor het niet toepassen van de derdebetalersregeling.