...

De auteurs zijn van een mening dat een multicentrische studie nodig is om de specificiteit en de sensitiviteit van de techniek te valideren in vergelijking met colonoscopie. (referentie: Gerecke C et al. Cancer Prevention Research. 2013;6:898)