...

Eind vorige week schreef het Comité Hospital & Transport Surge Capacity dat de situatie op de voet volgt andermaal een brief aan de ziekenhuizen. Het acute karakter van de gezondheidscrisis is voorbij. Zeer behoedzaam kunnen ziekenhuizen overgaan tot de orde van de dag. Maar niet helemaal. Algemene en universitaire ziekenhuizen dienen zich ook voor te bereiden op een nieuwe golf coronapatiënten. Hiervoor moeten ze minimaal 25% van de erkende IZ-bedden voor covid-19 reserveren (a) en minimaal 25% IZ-bedden bij creëren (b). Bovendien dient minimaal vier maal de som van de bedden in (a) en (b) gereserveerd te worden voor de niet-intensieve behandeling van covid-19-patiënten. Dat alles dient binnen 48 uur permanent activeerbaar te zijn. Vervolgens moeten ziekenhuizen al deze gereserveerde capaciteit binnen zeven kalenderdagen kunnen verdubbelen en -- indien nodig -- zelfs kunnen verdriedubbelen. Omdat dergelijke draconische voorzorgsmaatregelen handenvol geld kosten wordt financiële compensatie voorzien. Bij de gefaseerde heropstart van niet-covid-19-activiteiten gaat de absolute prioriteit naar alle noodzakelijke, dringende zorg - met inbegrip van urgent geworden niet-dringende zorg. Het is aan de ziekenhuizen om zelf een prioritering toe te passen. Daarvoor kunnen ze beroep doen op een 'oriënterend referentiekader' dat het Verbond der Belgische Specialisten per specialisme opstelde. Het spreekt voor zich dat elke arts dit toepast in functie van de specifieke problematiek van de individuele patiënt. Dit dynamisch kader wordt wekelijks bijgewerkt. Een aantal factoren -- verdere verwerking eerste golf covidpatiënten, paraatheid voor de tweede golf, beschikbaarheid van beschermingsmateriaal enz. -- beperken de opstart van electieve, planbare niet- covid-activiteiten. In principe kon op 4 mei herbegonnen worden met raadplegingen, thuishospitalisatie, mobiele teams, het niet-chirurgische daghospitaal en het chirurgische daghospitaal zonder IZ. Vanaf 11 mei mogen ook klassieke hospitalisaties zonder IZ en activiteiten met IZ.