...

De context: in januari 2010 overleed Jonathan Jacob, zwaar onder invloed van amfetamines, in een politiecel in Mortsel. Agenten wilden hem eerst onderbrengen in de isoleercel van de Broeders Alexianen, maar het centrum weigerde omdat Jacob onhandelbaar en een gevaar voor zijn omgeving was. Psychiater Geert Dom moet zich voor die weigering verantwoorden voor de rechter. Dom is sinds meer dan tien jaar een vooraanstaand lid van CAPRI (Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute: https://www.uantwerpen.be/en/rg/capri/ ), de vakgroep psychiatrie en medische psychologie van de Faculteit Geneeskunde en gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen. "Als groep zijn wij verantwoordelijk voor het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs in ons vakgebied, en voor de opleiding van artsen tot psychiater", zeggen professoren Bernard Sabbe en Manuel Morrens, verbonden aan CAPRI. Samen met hun collega's bij CAPRI, de decaan van hun faculteit en collegae psychiaters-academici van andere Vlaamse universiteiten blijven ze hun collega steunen. "Vooreerst zijn wij diepmenselijk geraakt door het dramatisch overlijden van de heer Jonathan Jacob en bieden wij zijn familie en dierbaren onze oprechte deelneming aan. Daarnaast willen wij ook onze uitdrukkelijke steun betuigen aan onze collega Geert Dom. Wij hebben hem als klinisch psychiater en academicus steeds gewaardeerd voor zijn grote professionele deskundigheid, zijn betrokkenheid bij de mensen die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd, zijn excellente onderwijs- en onderzoekscapaciteiten en zijn expertise als researcher en begeleider van vele doctorandi, studenten en jonge onderzoekers uit talrijke disciplines. Deze kwaliteiten worden niet alleen nationaal maar ook internationaal algemeen erkend. Bovendien heeft hij zich ook sterk ingezet voor de verbetering van de kwaliteit van zorg binnen de Vlaamse psychiatrie, als voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie en de Belgische Beroepsvereniging geneesheren-specialisten in de Psychiatrie." "Het negatieve beeld dat door de rechtszaak over zijn professionele deskundigheid en zijn persoon gecreëerd wordt, verbaast ons dan ook in hoge mate, en strookt geenszins met de werkelijkheid van de psychiater en de mens die wij kennen uit onze dagelijkse ervaringen van al die jaren." "De voorbije jaren werden er al enkele opties naar voor geschoven, maatregelen die een nieuw drama in de toekomst zouden kunnen vermijden. Zo beschreef collega prof. dr. Joris Vandenberghe de mankementen in de wetgeving en de organisatie van de Vlaamse geestelijke gezondheidszorg. Als mensen uit de praktijk hebben velen onder ons ervaring met mensen onder invloed die 's avonds en 's nachts worden aangemeld in een psychiatrisch centrum. Onder meer de voor deze situaties ontoereikende personeelsbezetting en het feit dat onze instellingen niet de noodzakelijke intensieve medische zorg kunnen aanbieden, maken dat een psychiatrisch centrum in dergelijke gevallen niet de juiste plek is. Daarom sluiten wij ons volmondig aan bij de oproep om voor de complexe crisis- en urgentiesituaties per provincie een gespecialiseerde eenheid (een beveiligde high-level unit) te voorzien, waar urgentie-artsen en psychiaters op continue basis (7/7 en 24/24) samenwerken." "Wij kunnen enkel maar samen met alle betrokkenen en de hele sector ervoor ijveren dat alle voorgestelde maatregelen snel kunnen gerealiseerd worden."Voor CAPRI, Universiteit Antwerpen dr. Violette Coppens em. prof. dr. Paul Cosyns prof. dr. Monica Dhar prof. dr. Inge Glazemakers prof. dr. Kris Goethals em. prof. dr. Wouter Hulstijn prof. dr. Manuel Morrens prof. dr. Bernard Sabbe, diensthoofd prof. dr. Didier Schrijvers prof. dr. Roos C. van der Mast prof. dr. Paul Van Royen, decaan, namens Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, UAntwerpen prof. dr. Dirk Van West prof. dr. Greet VanaerschotVoor het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven Prof. Dr. Stephan Claes, diensthoofd Prof. dr. Dirk De Wachter