...

Alexion had van de rechter verkregen dat die pharma.be verbood te communiceren over elke beslissing die de koepelvereniging zou nemen ten aanzien van Alexion naar aanleiding van de heisa rond het geneesmiddel Soliris en de kleine Viktor, enkele maanden geleden, maar pharma.be had daartegen verzet aangetekend.Alexion kwam eind april in het nieuws toen de ouders van de 7-jarige Viktor Ameys een petitie lanceerden. Hun zoon, die aan het zeldzame atypische hemolytisch en uremisch syndroom leidt, wordt behandeld met het peperdure medicijn Soliris Eculiziumab, geproduceerd door Alexion. Het middel wordt echter niet terugbetaald omdat de Commissie voor Tegemoetkoming Geneesmiddelen negatief over de terugbetaling adviseerde. Het verhaal werd door alle media opgepikt en onder die mediadruk kwamen Alexion en minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx tot een vergelijk over de terugbetaling. Alexion stemde daarvoor toe tot een minimale prijskorting.Wind van vorenToen echter bekendraakte dat Alexion, via tussenpersonen en zonder hun medeweten, zelf de kleine Viktor en zijn ouders had ingeschakeld om de minister onder druk te zetten, kreeg het bedrijf de wind van voren. Pharma.be kondigde een onderzoek aan naar de werkwijze van het bedrijf, dat betwist dat het onethisch gehandeld heeft en zegt dat de ouders zelf hun weg vonden naar de media.Volgens Alexion volgde pharma.be bij haar onderzoek niet de procedure die in haar eigen statuten voorzien is. Het bedrijf had het zelfs over een uitzonderingsrechtbank tegen wiens uitspraak geen beroep mogelijk was en vreesde naar eigen zeggen niet alleen dat een sanctie onontkoombaar was, maar ook dat die sowieso zou bekendgemaakt worden, wat haar beurswaarde geen goed zou doen.Daarom stapte het op 12 juni met een éénzijdig verzoekschrift naar de kortgedingrechter en bekwam dat pharma.be een spreekverbod werd opgelegd. De vereniging mocht van de rechter op geen enkele manier communiceren over enige beslissing die tegen Alexion zou genomen worden.Code respecterenPharma.be tekende verzet aan tegen die beschikking en heeft van de kortgedingrechter nu gelijk gekregen, het spreekverbod werd opgeheven. "Pharma.be is verheugd met deze uitspraak omdat transparantie een kernwaarde is van de farmaceutische sector en omdat vrije meningsuiting essentieel is voor een sectorvereniging", klinkt het in een persbericht. "Daarnaast dient pharma.be, in het belang van haar leden, stakeholders, gesprekspartners en niet in het minst patiënten, te waken over het respecteren van haar Code voor Deontologie."De interne disciplinaire procedure tegen het bedrijf blijft voorlopig opgeschort, tot de rechtbank een uitspraak ten gronde doet. Die uitspraak wordt ten vroegste einde 2014 verwacht.