...

De groep van dr. Ward heeft de natuur toen een handje geholpen met de zeer experimentele en omstreden techniek van micro-injectie in de eicel (ROSI, round spermatid injection), waarbij spermatiden worden gebruikt voor IVF. Met die techniek kon het sperma van driekwart van de muizen wel eicellen bevruchten. Die eicellen werden dan ingeplant bij de wijfjesdieren en leverden gezonde, fertiele jongen op. Twee genen van het Y-chromosoom zouden dus volstaan om een mannetje te creëren. De auteurs waarschuwen dat hun resultaat niet direct kan worden geëxtrapoleerd naar de mens (de mens heeft geen Eif2s3y-gen), maar dat dat toch een optie zou kunnen zijn in geval van onvruchtbaarheid van de man. Je kunt je overigens afvragen, althans bij muizen, of het Y-chromosoom eigenlijk nog nodig is als we erin zouden slagen de twee noodzakelijke genen op andere plaatsen in te bouwen of als hun functie zou worden overgenomen door andere genen. (referentie: http://www.sciencemag.org/content/early/2013/11/20/science.1242544.abstract?)