...

Dat schrijven Mette Christoffersen (Kopenhagen, Denemarken) en collega's in BMJ. De Deense onderzoekers baseren zich op de resultaten van een prospectieve cohortstudie die gegevens bevat van 12.745 volwassenen (20-93 jaar). Bij aanvang van de studie, in 1976-1978, hadden deze personen geen voorgeschiedenis van ischemisch hartlijden. Ze werden gevolgd tot mei 2099.Hoog tienjaarsrisico Bij 563 personen (4,4%) werden bij aanvang xanthelasmata (goedaardige cholesterol-ophopingen in de huid, vooral rond de ogen) vastgesteld terwijl 3.159 (24,8%) bij de start arcus corneae (een witgrijze ring in de periferie van het hoornvlies) hadden. Tijdens de follow-up noteerden de onderzoekers 1.872 myocardinfarcten, 63.699 gevallen van ischemische hartziekte, 1.498 ischemische CVA's, 1.815 gevallen van ischemisch cerebrovasculaire ziekte en 8.507 overlijdens. Analyse van de resultaten leerde dat in alle leeftijdsgroepen, zowel voor mannen als vrouwen, het absolute tienjaarsrisico op myocardinfarct, ischemische hartziekte, en overlijden hoger was in aanwezigheid van xanthelasmata. Het hoogste absolute 10-jaarsrisico op ischemische hartziekte van 53% en 41% werd gezien bij mannen van 70-79 jaar, met en zonder xanthelasmata. De overeenkomstige waarden bij vrouwen bedroegen 35% en 27%.Identificatie De auteurs besluiten dat Xanthelasmata voorspellend zijn voor het risico op myocardinfarct, ischemische hartziekte, ernstige atherosclerose en overlijden in de algemene bevolking, onafhankelijk van de klassieke goed gekende cardiovasculaire risicofactoren, waaronder plasmacholesterol en triglycerideconcentraties. Arcus corneae daarentegen is geen noemenswaardige voorspeller van dat risico. De auteurs van een bijhorend editoriaal wijzen erop dat xanthelasmata huisartsen kunnen helpen bij de identificatie van personen met een hoger risicio op cardiovasculaire ziekte.