...

In 2012 wordt geen vergelijkend examen voor kinesitherapeuten georganiseerd. Als bepaalde voorwaarden vervuld zijn, zal de regering het examen zelfs helemaal kunnen afschaffen.Wanneer er te veel kinesitherapeuten afstuderen, moet een vergelijkend examen uitmaken wie er een vast Riziv-nummer krijgt waarmee hij een zelfstandige praktijk kan beginnen. Dat examen wordt normaal in oktober georganiseerd.De afgelopen jaren werd in Vlaanderen geen examen georganiseerd omdat het aantal kandidaten het beschikbare aantal Riziv-nummers niet overschreed. In Franstalig België werd in 2011 wel een selectieproef georganiseerd. Maar nadat een aantal niet-geslaagde kandidaten naar de Raad van State trokken en er hun gelijk haalde, kon uiteindelijk toch iedereen als zelfstandig kinesitherapeut aan de slag blijven met het voorlopige Riziv-nummer dat ze hadden gekregen.De ministerraad heeft nu beslist om in 2012 geen examen te organiseren -- in geen van beide gemeenschappen. De Planningscommissie stelt immers zelf voor het examen een jaartje op te schorten. Dat biedt de mogelijkheid om, in overleg met de Gemeenschappen, te werken aan een aantal maatregelen die de volledige afschaffing van het examen moeten mogelijk maken.Die maatregelen zijn:- de invoering van een kadaster dat het activiteitenvolume van kinesitherapeuten bijhoudt;- een studie die vraag en aanbod beter in kaart brengt;- de gelijkschakeling van de opleidingen in de Vlaamse en de Franse Gemeenschap.Door de hervorming van de opleiding zou de Franstalige Gemeenschap de groeiende uitstroom van afgestudeerde kinesitherapeuten beter onder controle krijgen.De bal ligt hiermee in het kamp van minister Onkelinx, zo stelt Ine Somers - kamerlid van de Open-Vld: "Als zij er niet in slaagt om met het beloofde kadaster en de studie op de proppen te komen heeft ze een groot probleem. Hetzelfde geldt voor haar PS-collega Jean-Claude Marcourt. Hij moet, als politiek verantwoordelijke voor het hoger onderwiis in de Franse Gemeenschap, de opleiding kinesitherapie hervormen. Slaagt hij daar niet in dan zal het vergelijkend examen gewoon plaatsvinden in oktober 2013. De niet-geslaagden zullen dan geen verlenging meer krijgen van hun Riziv-nummer."