...

De Orde stelt dat de arts zich moet houden aan het beroepsgeheim. Het kan weliswaar noodzakelijk zijn dat de arts, wanneer hij besloten heeft in te gaan op het verzoek, de directie om organisatorische redenen op de hoogte brengt van de datum van de uitvoering van de euthanasie. Maar de directie kan zich niet verzetten tegen de euthanasie. Ze moet ook niet proberen te wegen op de besluitvorming.De arts zal uiteraard wel het euthanasieverzoek van zijn patiënt bespreken met het verplegend team. Die gesprekken kan de arts ook meer inzicht verschaffen in de medische situatie van de patiënt. Maar de arts hoeft geen rekening te houden met adviezen die hij van leden krijgt.De leden van het verzorgend team zijn dan weer niet verplicht om mee te werken aan de uitvoering van de euthanasie. Zij kunnen daar ook hun eigen geweten volgen.Als de arts technische assistentie die hij nodig heeft niet kan krijgen van het team, moet hij maar een beroep doen op externe deskundigen of een organisatie die hem in de procedure kan bijstaan.www.ordomedic.be