...

In april bracht de krant in kwestie al een reeks over de kwaliteit van woonzorgcentra, vroeger rusthuizen genoemd. "Het is de zoveelste episode in een negatieve beeldvorming over de residentiële ouderenzorg die in de media al jaren aan de gang is, en ook telkens een stapje verder gaat", reageert Zorgnet-Icuro. Het netwerk van zorgorganisaties maakt zich zorgen over het beeld dat de doorsnee burger overhoudt aan woonzorgcentra. "Rusthuizen zijn te mijden plaatsen, niemand wil er naartoe. Sommige artikels laten zelfs uitschijnen dat het rusthuis als concept op termijn kan en moet verdwijnen."Ja, er lopen dingen fout in de woonzorgcentra. Ja, er is vaak een schrijnend personeelstekort geeft de zorgorganisatiekoepel toe. Maar deze centra en hun medewerkers verdienen zo'n "negatieve douche" niet. Zorgnet-Icuro: "Elke dag geven zoveel personeelsleden het best van zichzelf om warme zorg te verlenen en de ouderen zich goed te laten voelen in het huis waar zij wonen. Er zijn zoveel mooie praktijkvoorbeelden. Alleen halen die de media meestal niet, die vooral lijken te zoeken naar wat er niet goed loopt in de samenleving..."De koepel ziet ook een positieve kant aan de media-aandacht: het maatschappelijk debat wordt aangezwengeld, het thema komt hoger op de politieke agenda en ook directies en kaderleden moeien zich.Ook hoogleraar Huisartsgeneeskunde (KU Leuven) Jan Delepeleire kroop in de pen. Hij is verantwoordelijk voor de opleiding 'coördinerend en raad­gevend arts in woon­zorgcentra'. In een opiniestuk in De Standaard pleit Delepeleire ervoor om de kwaliteitsrapporten verder te analyseren "om diepgaandere analyses te maken en het maatschappelijk debat met correcte gegevens te voeren".Verder wijst hij er op dat we in het maatschappelijk debat over de kwaliteit van zorg niet mogen vergeten dat "er steeds een zeer belangrijk element is van attitude en menselijke omgang bij alle betrokkenen (directie, verplegend en verzorgend personeel, logistiek en ander personeel, artsen...)." Maar net dat is moeilijk te meten, beseft de hoogleraar. Die attitude en menselijke omgang plaatst hij in de maatschappelijke context. Met name: "Een samenleving die voortdurend signalen geeft dat ouderen een probleem zijn en die ouderen negatief framet, schept niet het kader om jonge mensen met grote motivatie een job te doen kiezen in deze sector." Bovendien ontmoedigt ze ook de zorgverleners die al jaren het beste van zichzelf geven, aldus de hoogleraar nog.