...

Als leidraad kregen ze ook een lijst van vragen. Elk WZC, elke instelling kan zo aan de eigen situatie aangepaste scenario's opstellen.Vragen die de instellingen moeten beantwoorden zijn bijvoorbeeld: hebben we duidelijke afspraken bij besmettingen? Hebben we een crisisteam aangeduid? Hebben we voldoende eigen voorraad aan beschermingsmaterialen? Weten we waar we terecht kunnen bij een mogelijke personeelsuitval? Hoe zorgen we voor het psychisch en sociaal welbevinden van personeel en gebruikers?CRA's, mobiele teams,...Een nota licht kort de verschillende onderdelen van het Vlaamse beleid toe: de contact tracing, de teststrategie, het opstellen van richtlijnen voor de zorginstellingen, de levering van beschermingsmateriaal en het aanleggen van een noodstock, budgetgaranties, monitoring,...Als specifiek aandachtspunt wordt de positie, het statuut en de vergoeding van de CRA's genoemd. De verhouding tussen CRA's en de (andere) huisartsen moet beter worden uitgeklaard, stelt de nota. In andere sectoren dan de WZC moet er ook aan een "medisch aanspreekpunt" gedacht worden.Het psychosociale welzijn van het personeel is een bijzonder aandachtspunt waarbij gewerkt wordt met outreach-teams vanuit de centra voor geestelijke gezondheidszorg.De nota heeft het ook over de mobiele teams die ondersteuning moeten bieden, onder meer door het aanbieden van opleidingen. Er komen 15 van die teams die zullen bestaan uit een arts, een verpleegkundige en een gezondheidspromotor.De teams zouden er "in het vroege najaar" komen en werken onder de leiding van de groep infectiebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid.De tweede golf komt er misschien sneller aan dan verwacht. Of de timing wordt aangepast zal dan moeten blijken. Op 17 juli raakte bekend dat minister Beke de Taskforce versneld weer samenroept.