...

Eind vorig jaar stopte dokter Louis Ferrant (70) zijn activiteiten als huisarts. Daarnaast is hij ook al jarenlang verbonden aan de UAntwerpen. Hij wordt alom geroemd voor zijn sociaal engagement en inzet voor de huisartsgeneeskunde in de probleemwijk Kuregem. Daar stampte hij ook het Huis der gezinnen uit de grond. De 'five star-doctor' evalueert huisartsen wereldwijd op vijf criteria. Ten eerste moet de arts patiënten zien als integraal deel uitmakende van een gezin en/of een gemeenschap. Kwalitatief hoogstaande klinische zorg verstrekken, is uiteraard een must. Dat impliceert volgens de Wonca onder meer dat de arts chronische aandoeningen goed opvolgt, preventieve zorg verstrekt en een vertrouwensrelatie opbouwt met de patiënt. Daarnaast moet een 'five star doctor' een 'deciscion maker' zijn die op een ethische en kosteneffectieve manier nieuwe technologie toepast. Een derde criterium is de mate waarin de arts goed 'communiceert' en in staat is een gezonde levensstijl te promoten. Dat doet hij door de patiënt op een empathische manier te informeren en door de gezondheid van individuen en groepen te bevorderen en te promoten via 'empowerment'. Belangrijk is ook dat de laureaat een 'community leader' is die het vertrouwen heeft van de mensen waarmee hij werkt. Hij slaagt erin de gezondheidsnoden van individuen en van de gemeenschap te verzoenen. Indien nodig kan de bekroonde arts acties initiëren voor de hele gemeenschap. Tot slot maakt hij deel uit van een team. Wat impliceert dat hij harmonieus samenwerkt met teamleden en organisaties binnen en buiten de gezondheidszorg. Het doel daarvan is tegemoet te komen aan de noden van de patiënt en de gemeenschap. In de nieuwsbrief van MediKuregem ziet dokter Louis Ferrant zijn onderscheiding als 'five star-doctor' als een erkenning voor zijn inzet en manier van werken. In 2004 bekroonde Wonca professor em. Jan De Maeseneer al tot vijf sterren dokter.