...

De studie, gepubliceerd op het online platform PLoS ONE (Public Library of Science), toont aan dat speciaal getrainde honden accuraat en consistent kunnen vaststellen of de bloedsuikerspiegel van hun eigenaars te hoog of te laag is. Uit de analyse van de bloedtesten van diabetespatiënten achteraf bleek immers dat de waarschuwingen van de honden nauwkeurig waren.GoedkoperDe patiënten gaven daarnaast aan dat ze zich, door de nabijheid van de honden, onafhankelijker voelden, ze minder bewusteloze episodes meemaakten en ze minder contact hadden moeten opnemen met (para)medici."Misschien kunnen honden dus in de toekomst ingeschakeld worden om het welzijn en de levenskwaliteit van diabetespatiënten te verbeteren", aldus hoofdonderzoeker dr. Nicola Rooney. "En dat zou de kosten van langdurige zorg kunnen drukken."Geursignalen?Hoe de honden de bloedsuikerspiegel precies detecteren, weten de wetenschappers niet zeker. Hoogst waarschijnlijk baseren ze zich op geursignalen, meer bepaald op de wijzigende chemische samenstelling van het zweet of de adem van hun baasje. Maar verder onderzoek moet daar uitsluitsel over geven.Voor het onderzoek trainde de instelling Medical Detection Dogs in het totaal 17 honden.