...

Medewerkers van het WIV publiceerden onlangs een meta-analyse in het tijdschrift European Journal of Cancer (*). Uit hun onderzoek bleek dat het gebruik maken van zelfafnamekits de participatie van vrouwen aan de screening kan vergroten.Dankzij HPVZelfafnamekits voor een cervixuitstrijkje zijn mogelijk dankzij het gebruik van een HPV-test . Deze HPV-test kan de klassieke Pap-test vervangen bij vrouwen vanaf de leeftijd van 30 jaar. Hij moet ook minder frequent worden uitgevoerd: een keer om de vijf jaar in plaats van een keer om de drie jaar volstaat."In België neemt ongeveer 40% van de vrouwen niet regelmatig deel aan een screeningsprogramma voor baarmoederhalskanker", zegt dr. Marc Arbyn van het WIV. Zij lopen daardoor een hoger risico om baarmoederhalskanker te ontwikkelen. Kwestie is dus om de participatie te verbeteren.Herinneringsbrief?In Vlaanderen is de screening op baarmoederhalskanker een onderdeel van het door de Gemeenschap georganiseerde bevolkingsonderzoek. Men wil de participatiegraad vergroten door vrouwen op tijd een herinneringsbrief te sturen.Maar volgens dr. Arbyn moet je van deze werkwijze eigenlijk niet te veel verwachten.De literatuurreview die hij met een aantal collega's uitvoerde, toont aan dat het werken met zelfafnamekits opvallend beter werkt dan het systeem met een herinneringsbrief. Daarbij krijgt de vrouw de kit thuis bezorgd, en stuurt ze het uitstrijkje naar het laboratorium terug in een voorgefrankeerde envelop.Kosteneffectief?Vlaanderen gebruikt een dergelijke methode al voor het opsporen van dikkedarmkanker. Toch spoort dr. Arbyn aan tot voorzichtigheid.Uit het onderzoek blijkt immers dat er grote verschillen bestaan tussen de regio's waarin deze methode voor het opsporen van baarmoederhalskanker werd gebruikt. In Londen steeg de participatiegraad door het opsturen van zelfafnamekits met maar 6%, terwijl in Zweden de deelname met 34% toenam.Voordat men voor deze strategie kiest, kun je dus beter een proefproject opzetten, redeneert dr. Arbyn. Daarmee kun je nagaan welk effect je kunt verwachten en of de strategie met zelfafname inderdaad 'kosteneffectief' zal uitvallen.(*) Verdoodt F et al. Eur J Cancer. 2015 Aug 18.