...

De Kamer heeft twee jaar moeten zoeken naar nieuwe leden voor de Controle- en evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de Euthanasie, zoals de officiële benaming van de euthanasiecommissie luidt.De eerste oproep voor nieuwe leden verscheen op 16 maart 2015 in het Staatsblad - een tweede oproep volgde enkele maanden later op 19 juni. Ten slotte verscheen op 7 augustus 2016 nog eens een oproep.De laatste oproep kwam er nadat op 16 juni de euthanasiewet aangepast werd. De helft van de leden van de euthanasiecommissie moeten academici zijn: vier hoogleraren recht en evenveel hoogleraren geneeskunde.Het was voor deze categorie dat men niet genoeg kandidaten vond. Daarom werd bepaald dat de leden ook docent of emeritus mogen zijn.Ten slotte is het blijkbaar gelukt om genoeg kandidaten te vinden. Het is nu wachten op publicatie in het Staatsblad.De vorige benoeming van leden werd op 27 oktober 2011 in het Staatsblad gepubliceerd - er waren toen ook twee oproepen nodig.Ondertussen moet de Kamer ook nog nieuwe leden benoemen voor de abortuscommissie. De zoektocht begon vier jaar geleden, met een oproep door - toen nog - de Senaat in het Staatsblad van 20 februari 2013.