...

Het verplicht federale agentschappen die het afgelopen jaar meer dan 100 miljoen dollar (76 miljoen euro) hebben uitgegeven aan onderzoek, om de resultaten van het door de federale staat gefinancierde onderzoek openbaar te maken binnen één jaar na de publicatie, meldt de British Medical Journal.