...

Zopas rolde het jaarverslag over 2020 van het Wit-Gele Kruis Vlaanderen van de digitale persen. Voorzitter Dirk Broos legt in zijn inleiding vooral de nadruk op de ongeziene manier waarop er in dit pandemie-jaar werd samengewerkt. Zo richtte het Wit-Gele Kruis een crisiscel op waarin elke provincie vertegenwoordigd is. Wekelijks en soms zelfs dagelijks werden daarin de activiteiten afgestemd. Verder besprak men ook de coronacijfers, beleidsbeslissingen, richtlijnen enz. Vanzelfsprekend liet dit alles toe om snel te schakelen en in te spelen op de steeds veranderende situatie. In cijfers uitgedrukt sprongen zorgverleners van het Wit-Gele Kruis in totaal in 2020 3.724 werkdagen bij in woonzorgcentra en triagecentra. Verder zette de organisatie voor 5.025 uren cohortrondes op. Dat gebeurde zowel intern met een equipe van het Wit-Gele Kruis als over de organisatiegrenzen heen of met equipes van zelfstandige thuisverpleegkundigen. Ter verduidelijking: cohortzorg is zorg uitgevoerd door een vast team van verzorgenden en verpleegkundigen. Ze komen enkel bij (vermoedelijk) besmette mensen lang.Binnen de samenwerking werden ook Covid-19-zorglijnen opgestart. Daar konden onder meer zorgverleners terecht met vragen. Onder meer leert het jaarverslag ons verder ook dat op 28 augustus 2020 het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant een verpleegpost opende in Sint-Jans-Molenbeek en in Sint-Joost-Ten-Node. Patiënten kunnen er terecht voor een aantal verpleegkundige zorgen voorgeschreven door een arts. In 2021 wordt de post verder uitgebouwd met een buurtgericht aanbod en de inbedding van een aanbod vroedkundige zorg.