...

Het Wit-Gele Kruis brengt het Fonds onder bij de Koning Boudewijnstichting. Het krijgt de steun van alle Wit-Gele Kruis afdelingen. De organisatie stelt in het verleden opgebouwde reserves ter beschikking die nu niet meteen bijdragen tot de werking. De middelen die beschikbaar zijn voor onderzoek en ontwikkeling in de eerste lijn zijn veel schaarser dan in de gespecialiseerde geneeskunde, dat is de reden waarom het fonds wordt opgericht. Het Wit-Gele Kruis wil zo de ontwikkeling van toekomstgerichte integrale zorg voor patiënten thuis sterk stimuleren. Het wordt genoemd naar dokter Daniël De Coninck, jarenlang voorzitter van het Wit-Gele Kruis. Sinds 1 september is hij als praeses van West-Vlaanderen opgevolgd door dokter Griet De Brabanter. Het Fonds dokter Daniël De Coninck werd ondergebracht bij de Koning Boudewijnstichting "wegens hun onafhankelijke, ethische en pluralistische ingesteldheid en wegens hun jarenlange ervaring op vlak van filantropie en fondsenbeheer." Het nieuwe fonds wordt actief in België en kan ook Europese initiatieven steunen.