...

Nivel-onderzoekers analyseerden enquêtes van 553 patiënten die hart- en vaatmedicatie kregen. Een kwart van hen (26%) vond het enigzins een probleem wanneer ze een andere middel kregen van hun apotheker dan het vertrouwde - dat is met dezelfde werkzame stof. Vijftien procent ervoer dit zelfs als een groot probleem.Van deze patiënten ondervond 28% een probleem met het praktisch gebruik van het middel. Ze vonden de verpakking onhandig of wisten niet goed hoe ze het middel moesten innemen. Van de patiënten die geen wisselmedicatie kregen, meldden 15% deze problemen.Patiënten met wisselmedicatie rapporteerden ook vaker bijwerkingen van het middel dan patiënten die hun vertrouwde middel bleven gebruiken: 33% versus 22%. De onderzoekers stelden ook een lagere therapietrouw vast.Maar patiënten die wisselmedicatie kregen evalueerden hun gezondheid niet slechter of vertoonden niet meer werkverzuim dan de andere patiënten.Patiënt informerenNivel stelde vast dat 71% van de patiënten geen informatie kregen over de wisselmedicatie. Onderzoekster Liset van Dijk: "Patiënten moeten beter geïnformeerd worden over de wisselingen van medicatie. En wanneer ze een eerste herhaalrecept krijgen, is het goed te vragen hoe de ervaringen met het nieuwe middel zijn."Nivel voerde het onderzoek uit samen met een onderzoeks- en onderwijsnetwerk van de Universiteit Utrecht. De patiënten werden geworven in 27 apotheken op 35 locaties in Nederland. De enquête werd online ingevuld.Het volledige rapport 'Gevolgen van preferentiebeleid en farmaceutische zorginkoop' vindt u op www.nivel.nl.