...

Met het pact beoogt minister De Block onder meer de toegankelijkheid van - innovatieve - geneesmiddelen te verbeteren. Een greep uit een korf van grote en kleine(re) maatregelen. Nog dit jaar moet de patiënten-factuur voor originele medicijnen en generica met 24 miljoen dalen. In 2018 loopt dat op tot 60 miljoen. De overheid gaat ook de terugbetalingsprocedures met twee maanden en meer inkorten. Op die manier geraken innovatieve geneesmiddelen sneller bij de patiënt. Voorts zal België geneesmiddelen die de internationale procedures al passeerden niet meer aan dezelfde procedures onderwerpen. 'Pay for performance' wordt de norm: de overheid zal enkel evidence based geneesmiddelen terugbetalen. En minister De Block hoopt de beschikbaarheid van weesgeneesmiddelen te verbeteren, onder meer door de internationale samenwerking uit te breiden. Hiervoor werkt ons land al samen met Nederland. Het kabinet De Block is in onderhandeling met een aantal andere - niet nader genoemde - landen.Groei Het pact beoogt de creatie van een stabiel budgettair kader over verschillende jaren tussen overheid en industrie. Het evidente voordeel daarvan voor de farma-industrie is dat onderzoek en ontwikkeling zo beter kan gepland worden. Innovatie wordt veiliggesteld. Voorts zal een werkgroep zich buigen over de transparantie van de geneesmiddelenkostprijs. En er komen fiscale stimuli. Zo wordt de heffing op de omzet teruggebracht van 7,73% naar 6,73% -35 miljoen minder lasten voor de innovatieve industrie. Om de Belgische toppositie met betrekking tot klinische proeven te vrijwaren, vereenvoudigt de overheid een aantal procedures. Patiënten zullen bijvoorbeeld gemakkelijker aan klinische proeven kunnen deelnemen. Bekeken wordt ook hoe onderzoekers toegang kunnen krijgen tot volledig anonieme gegevens over het geneesmiddelengebruik.Deontologie en budget De Block benadrukte dat de farma-industrie al een sterk gereglementeerde sector is. Toch gaat het toekomstpact nog een stuk verder. Zo komt er voor de bedrijven transparantieplicht. Schenkingen aan patiëntenorganisaties moeten bijvoorbeeld duidelijk gepubliceerd worden; bedrijven zullen alle resultaten van klinische proeven -ook als ze negatief zijn- bekend moeten maken. Het laatste luik van het pact betreft budgettaire duurzaamheid en voorspelbaarheid. Blikvanger daarbij is de 'patent cliff', een structurele hervorming waarmee geneesmiddelen die niet langer onder patent staan meteen, eenmalig en zeer fel in prijs verminderen. Tot nu toe gebeurde dat via opeenvolgende prijsdalingen. Er komt ook een duidelijke roadmap om het gebruik van 'biosimilars' te stimuleren. Al deze maatregelen samen laten toe tot in 2018 jaarlijks 350 miljoen vrij te maken. Dat geld wordt besteed aan de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve geneesmiddelen.