...

De 'Gebroeders Bruinsma Erepenning' is het Nederlandse equivalent van de Skeptische Vijs en is bedoeld voor personen of instellingen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt bij het bestrijden van kwakzalverij. De erepenning is in 2005 in het leven geroepen ter gelegenheid van het 125-jarige bestaan van de Nederlandse Vereniging tegen de Kwakzalverij.Bestrijder van het paranormale Emeritus-hoogleraar Wim Betz voorstellen is eigenlijk overbodig. Van 1987 tot 2007 doceerde hij huisartsgeneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Hij was er ook diensthoofd van het centrum voor huisartsenopleiding. In de periode daarvoor praktiseerde hij als huisarts in Kalmthout. Betz geniet vooral bekendheid als bestrijder van kwalzalverij en het paranormale. In 1990 was hij medeoprichter van Skepp, de studiekring voor kritische evaluatie van pseudo-wetenschap en het paranormale. Zijn bijzondere interesse voor alternatieve geneeswijzen gaat terug tot de jaren '70 toen hij zelf opleidingen volgde in homeopathie, neuraaltherapie en manuele geneeskunde. Al vlug begon hij naar eigen zeggen te twijfelen aan de werkelijke verklaringen van de successen die hij door deze alternatieve behandelingen behaalde en ging hij zich verdiepen in de bewijsvoering voor deze methodes. Het gebrek aan degelijke bewijzen bracht hem er toe naar alternatieve verklaringen te zoeken. Die vond hij in de psychosomatiek, het placebo-effect en misleidingstechnieken.Cees Renkens, voorzitter van de Vereniging tegen Kwakzalverij, sprak de laudatio bij de uitreiking van de erepenning. Hij loofde Betz als "een van de weinige wetenschappelijk ingestelde artsen die het wereldje van de alternatieve geneeskunde goed kent". 'Aimabel karakter' Wim Betz verdiende ook op Europees vlak zijn sporen. Zo was hij mede-oprichter van het COSTB4 programma van de EU, een gemengde werkgroep van alternatieven en wetenschappers uit 13 verschillende landen die in gezamenlijk overleg richtlijnen opstellen voor studies over alternatieve geneeswijzen."Dankzij zijn aimabele karakter en diplomatieke talent heeft hij veel kunnen bereiken bijvoorbeeld op het gebied van de Belgische wetgeving met betrekking tot alternatieve geneeswijzen", aldus Renkens. "Erkenning ervan is wettelijk mogelijk, maar de randvoorwaarden zijn zo streng en ingewikkeld dat dat in de praktijk nog geen kwakzalver gelukt is."