...

Er is iets vreemds aan de hand met de samenstelling van de kamers voor niet-conventionele geneeswijzen. De VUB had professor Wim Betz voorgedragen voor een zitje in de kamer voor homeopathie. Maar zijn kandidatuur werd door het kabinet Onkelinx niet behouden.De samenstelling van de diverse kamers voor niet-conventionele geneeswijzen verscheen op 27 september in het Staatsblad (AK 2187). De leden (en hun plaatsvervangers) worden voor de helft voorgedragen door de beroepsorganisaties van de niet-conventionele praktijken, en voor de helft door de geneeskundefaculteiten. Op beide banken is er plaats voor zes werkende leden. Minister beslist Bij nader inzien is er één kamer met een onevenwicht op de bank voor de universiteiten. In tegenstelling tot de kamers voor acupunctuur en osteopathie, waar het taalevenwicht gerespecteerd is, bevat de kamer voor homeopathie drie Franstalige academici tegenover maar twee Nederlandstalige (Thierry Christiaens voor de UGent en Veronique Verhoeven namens de KU Leuven). De Vrije Universiteit Brussel had voor de derde plaats de naam van Wim Betz doorgegeven, maar die haalde niet het Staatsblad. Let wel: van een onevenwicht met de bank van de beoefenaars is in de homeopathiekamer weliswaar geen sprake, die is eveneens beperkt tot vijf leden. Professor Dirk Devroey (VUB) is 100% formeel dat de facultaire raad Wim Betz als werkend lid had afgevaardigd naar de homeopathiekamer. "Maar zijn naam is niet behouden, dat is ons ook opgevallen." De voorgedragen namen benoemen of niet is het prerogatief van minister Onkelinx. Op de vraag van Artsenkrant waarom de voordracht van Betz geweigerd werd, kwam nog geen antwoord. 'Zwaar gelobbyd' Wim Betz zelf is zeker van kwaad opzet: "Een paar jaar geleden was er ook al een poging om de kamers samen te stellen. Van een kabinetsmedewerker van de toenmalige (groene) minister vernam ik dat de homeopaten zwaar gelobbyd hebben om mij zeker niet te benoemen omdat ik nu eenmaal als een notoir tegenstander geboekstaafd sta. Dat is ongetwijfeld nu ook gebeurd." Maar de kamer voor homeopathie is niet de enige met twee keer vijf leden. Ook de chiropraxiekamer telt maar tien namen. Dirk Devroey weet wel wat daar misliep: de universiteiten stuurden per ongeluk een kinesitherapeut in plaats van een arts, zoals voorgeschreven.