...

Uit observationele studies weten we inderdaad dat dergelijke oefeningen het risico op borstkanker verminderen, maar we wisten niet welke mechanismen daarbij speelden. Amerikaanse onderzoekers hebben de zogenaamde WISER-studie uitgevoerd (Women in Steady Exercise Research). Daarbij waren 391 jonge premenopauzale vrouwen betrokken die een zittend leven leiden en gezond zijn. Eén groep kreeg regelmatige lichaamsbeweging, de andere hield een sedentaire levensstijl aan. De auteurs concluderen dat lichaamsbeweging de aerobe conditie significant verbetert en de BMI beperkt, met een significante vermindering van het percentage lichaamsvet. Bij vrouwen die het onderzoek hebben afgerond, steeg de verhouding 2-OHE1/16α-OHE1 (2-hydroxy-oestron/16α-hydroxy-oestron) significant, terwijl de andere metabolieten en oestrogene verhoudingen ongewijzigd bleven. (referentie: Smith AJ et al. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. 2013;doi:10.1158/1055-9965.EPI-12-1325)