...

Het SVH is blij dat het ongenoegen van duizenden huisartsen eindelijk tot bij de onderhandelaars doordrong. Maar de 'derde versie' van het akkoord als reactie op dat ongenoegen, roept veel vragen op, ook juridische. Welke versie moet men nu goedkeuren? En dat amper een week voordat de tijdslimiet om het akkoord te weigeren, verstrijkt? Bovendien werd het ultieme voorstel van het SVH om huisartsen tevreden te stellen over hun basisinkomen afgewezen.SVH-voorzitter Herman Moeremans roept de ziekenfondsen en de gemengde syndicaten op om te luisteren naar de stem van die duizenden huisartsen. Rufy Baeke laat weten dat er een Noord-Zuid-overleg plaatsvindt in Brussel aanstaande zaterdag om 14u. Meer bijzonderheden over de locatie volgen nog.