...

"In het voorstel dat ik aan de regering heb gedaan, volg ik grotendeels de Planningscommissie, maar niet helemaal, aangezien ik er nog een supplementaire grendel aan toegevoegd heb", zo verklaarde ze in de Commissie."Wanneer er toch te veel kandidaat-artsen opgeleid zouden worden in het ene of het andere landsgedeelte, kan ik ingrijpen, want die grendel zal toelaten dat ik enkel wie binnen de quota valt, ook een numéro INAMI moet geven."Met andere woorden, de minister van Volksgezondheid laat de 60/40-verdeling vallen van het contingent over de Gemeenschappen. In het voorstel van de Planningscommissie kunnen in 2022 in Vlaanderen 745 artsen de beroepsopleiding aanvangen en in Wallonië 575 - dat is een verdeling van 56% vs 44% (de minister spreekt in de Commissie van 58/41).Maar de Open-Vld-minister zegt dat ze een mechanisme inbouwt dat de contingentering streng moet bewaken. De universiteiten zullen de in het verleden opgebouwde overtallen daarbij glad moeten strijken.De 60/40-verhouding was een politieke keuze, onderstreept de minister: "Wij zijn intussen geëvolueerd, wij zijn tenslotte geen dino's, wij hebben getracht van een politieke manier om de verdeling te bepalen, te gaan naar een wetenschappelijke onderbouwde manier."Ze relativeert het afstappen van de 60/40-verhouding door erop te wijzen dat de Franstalige universiteiten in ons land veel meer buitenlandse studenten opleiden dan de Nederlandstalige - en die blijven niet allemaal in ons land hangen wanneer ze zijn afgestudeerd, onderstreept ze.Ze benadrukt ook dat voor tandartsen de verhouding juist in het voordeel van de Vlaamse universiteiten is gewijzigd.En wat er met haar voorstel nu gebeurt, wordt ook een politieke beslissing, stelt De Block: "De Ministerraad kan het grotendeels volgen of het wijzigen."De Commissie Volksgezondheid was helemaal gewijd aan de "werkzaamheden van de Planningscommissie". Prof. dr. Brigitte Velkeniers, voorzitter van de Planningscommissie, kwam toelichting geven bij de basisscenario's voor de 29 beroepsspecialismen. Op de projecties voor 2022 van die basisscenario's zijn de voorstellen voor de contingentering gebouwd.Ook Pieter-Jan Miermans van de FOD Volksgezondheid, die het mathematisch model voor de scenario's en projecties uitwerkte, kwam antwoorden op de technische vragen van de Commissie-leden.De Franstalige partijen prijsden het werk van de Planningscommissie. Vooral Commissielid voor de N-VA, Valerie Van Peel, stelde heel wat vragen bij de methode en bij de cijfers. Volgens haar zijn de resultaten vertekend, omdat het model uitgaat van een al scheefgetrokken situatie.Het Integraal Verslag van de vergadering vindt u op www.dekamer.be