Mevrouw de Minister,

Aansluitend op de vergadering van zijn bestuurscomité van 24 september wil het VBS u unaniem zijn bezorgdheid kenbaar maken over de versoepelingsmaatregelen die tijdens de laatste Nationale Veiligheidsraad zijn genomen.

De onderliggende boodschap is dat we voorzichtig moeten zijn en dat maatregelen zoals het dragen van een mondmasker veeleer uitzonderlijk dan effectief zijn.

Het afzwakken van maatregelen genereert een vals gevoel van veiligheid. Een versoepeling van maatregelen nodigt uit tot laksheid. Het ontbreken van bindende maatregelen en sancties mondt uit ine en gebrek aan burgerzin en egoïstisch gedrag.

Het VBS maakt zich zorgen. Enerzijds zien we een toename van het aantal ziekenhuisopnames en het aantal patiënten op intensieve zorg. Anderzijds stellen we vast dat het zorgpersoneel moe is. Deze mensen hebben het recht vakantie te nemen en te recupereren van hun overwerk, en worden soms gedwongen een oplossing te vinden voor quarantaines, o.m. van hun kinderen die thuis moeten blijven van school.

We vragen dat er wordt opgeroepen tot striktheid. We vrezen immers voor een gezondheidsramp.

Het VBS wijst op de nevenschade van COVID-19. Aan de ene kant de revalidatie van patiënten die genezen zijn van COVID-19, en aan de andere kant de te laat behandelde aandoeningen. Mensen zijn bang om zich te laten behandelen, om naar het ziekenhuis te gaanof om een arts te raadplegen.

We zouden heel snel een verzadiging van de opnamecapaciteit kunnen bereiken. Vermoeidheid bij het personeel en absenteïsme ten gevolge van quarantainemaatregelen, hetzij voor het personeelslid zelf, hetzij om voor de kinderen te zorgen, kunnen het normale functioneren van de ziekenhuizen blokkeren. Van normaal functioneren is sowieso geen sprake, want in de herfst zijn er naast de normale activiteiten de seizoensgebonden aandoeningen (voornamelijk aan de luchtwegen) en nu dus ook COVID-19.

Wij vragen met klem om informatie- en bewustmakingscampagnes voor de bevolking. We vragen dat er wordt opgeroepen tot striktheid. We vrezen immers voor een nieuwe gezondheidscrisis of zelfs gezondheidsramp. We hopen dat de solidariteit, het professionalisme en de toewijding van de zorgprofessionals de schade kunnen beperken, ondanks de vermoeidheid.

Met de meeste hoogachting,

Dr. Donald Claeys en Dr. Jean-Luc Demeere, VBS

Mevrouw de Minister, Aansluitend op de vergadering van zijn bestuurscomité van 24 september wil het VBS u unaniem zijn bezorgdheid kenbaar maken over de versoepelingsmaatregelen die tijdens de laatste Nationale Veiligheidsraad zijn genomen. De onderliggende boodschap is dat we voorzichtig moeten zijn en dat maatregelen zoals het dragen van een mondmasker veeleer uitzonderlijk dan effectief zijn.Het afzwakken van maatregelen genereert een vals gevoel van veiligheid. Een versoepeling van maatregelen nodigt uit tot laksheid. Het ontbreken van bindende maatregelen en sancties mondt uit ine en gebrek aan burgerzin en egoïstisch gedrag.Het VBS maakt zich zorgen. Enerzijds zien we een toename van het aantal ziekenhuisopnames en het aantal patiënten op intensieve zorg. Anderzijds stellen we vast dat het zorgpersoneel moe is. Deze mensen hebben het recht vakantie te nemen en te recupereren van hun overwerk, en worden soms gedwongen een oplossing te vinden voor quarantaines, o.m. van hun kinderen die thuis moeten blijven van school.Het VBS wijst op de nevenschade van COVID-19. Aan de ene kant de revalidatie van patiënten die genezen zijn van COVID-19, en aan de andere kant de te laat behandelde aandoeningen. Mensen zijn bang om zich te laten behandelen, om naar het ziekenhuis te gaanof om een arts te raadplegen. We zouden heel snel een verzadiging van de opnamecapaciteit kunnen bereiken. Vermoeidheid bij het personeel en absenteïsme ten gevolge van quarantainemaatregelen, hetzij voor het personeelslid zelf, hetzij om voor de kinderen te zorgen, kunnen het normale functioneren van de ziekenhuizen blokkeren. Van normaal functioneren is sowieso geen sprake, want in de herfst zijn er naast de normale activiteiten de seizoensgebonden aandoeningen (voornamelijk aan de luchtwegen) en nu dus ook COVID-19. Wij vragen met klem om informatie- en bewustmakingscampagnes voor de bevolking. We vragen dat er wordt opgeroepen tot striktheid. We vrezen immers voor een nieuwe gezondheidscrisis of zelfs gezondheidsramp. We hopen dat de solidariteit, het professionalisme en de toewijding van de zorgprofessionals de schade kunnen beperken, ondanks de vermoeidheid.Met de meeste hoogachting,Dr. Donald Claeys en Dr. Jean-Luc Demeere, VBS