...

Deze bevindingen staan te lezen in het laatste KCE-rapport. Het Kenniscentrum kreeg de opdracht van de interministerie conferentie om te bekijken of het huidige systeem van prioritaire doelgroepen bij vaccinatie tegen de seizoensgriep kan worden verbeterd. Het productieproces beperkt immers het aantal beschikbare vaccins. Voor het KCE was dit geen gemakkelijke klus: influenza is een hoogst onvoorspelbaar fenomeen. Ook de werkelijke effectiviteit en uitkomsten van de vaccinatie zijn zeer moeilijk in te schatten. Deze studie beperkt zich overigens tot de klassieke trivalente vaccins.Wat is het doel?Wat de beste vaccinatiestrategie is, is afhankelijk van wat men wil bereiken. Men zou ongeveer 200 ziekenhuisopnamen kunnen voorkomen door 20% meer chronisch zieken jonger dan 65 jaar te vaccineren - de huidige vaccinatiegraad in deze groep bedraagt nog maar 20%. Dat zou daarnaast tussen 1 en 15 sterfgevallen vermijden.Het aantal ambulante gevallen van griep kan daarentegen het best worden verminderd door de bevolking jonger dan 65 jaar te vaccineren, ook degenen die nu niet tot de doelgroepen behoren. Als men 20% meer gezonde volwassenen tussen 50 en 65 jaar zou vaccineren, zou men met 300.000 doses ongeveer 4.000 griepgevallen kunnen voorkomen, toch hooguit circa 11 ziekenhuisopnamen en geen enkel overlijden.Aan de andere kant wordt nu al 11% van de gezonde personen tussen de 15 en de 49 jaar tegen de seizoensgriep gevaccineerd. Deze personen behoren tot geen enkele risicogroep, en hier zou men bij wijze van spreken een half miljoen vaccins kunnen uitsparen. Die zouden dan beschikbaar komen voor personen die wel een risico lopen. Bij de groep die het vaccin ontzegd wordt, zouden daardoor dan 7.000 mensen meer een griep krijgen, en naar schatting 14 van hen zou in het ziekenhuis belanden. Maar deze maatregel zou geen ongunstig effect hebben op de mortaliteit.Een vervolgrapport zal ook de gezondheidseconomische aspecten van de vaccinatie tegen seizoensgriep uitdiepen, en andere vaccins dan het klassieke type bekijken.