...

Amerikaanse en Japanse wetenschappers kwamen tot dat besluit na analyse van de gegevens van een ruime steekproef van bijna 28.000 Amerikanen ouder dan 20 jaar, verzameld tussen 1999 en 2010. Tijdens het eerste jaar letten de deelnemers die statines gebruikten beter op hun dieet dan de anderen. Gemiddeld namen ze minder calorieën (2.000 tegenover 2.179) en minder vetten (71 g tegenover 81 g) per dag in. Jammer genoeg verflauwde het verschil in de daaropvolgende jaren. Bij de groep die statines gebruikte, steeg de vetinname tussen 1999 en 2010 met 14%, terwijl ze stabiel bleef bij de anderen, en ook hun BMI steeg meer. De auteurs van de studie stellen het belang van statines niet ter discussie wanneer ze met reden worden voorgeschreven, maar stellen vast dat het hypolipemiërend effect van de behandeling de patiënten te veel geruststelt. Deze laatsten laten hun goede gewoonten achterwege in de veronderstelling dat de statines hun verkeerde voedingsgewoonten en gebrek aan lichaamsbeweging zullen compenseren. (referentie: JAMA Internal Medicine, 24 april 2014, doi:10.1001/jamainternmed.2014.1927)