...

Hieronder vindt u de namen van de effectieve leden die u verkoos van de Provinciale Raden - en tevens de plaatsvervangende leden. (Lees verder onder de tabel)De - elektronische opkomst - was behoorlijk en de participatie ging de voorbije jaren in stijgende lijn: 51% in 2016, 56,6% in 2018 en 59,2% dit jaar. Bij de 35.497 artsen die hun stem uitbrachten waren er 66 ouder dan 90 en - merkwaardig - 9 jonger dan 20. Vooral oudere artsen vinden deze ordinale verkiezingen blijkbaar belangrijk. De leeftijdsgroepen die het meest deelnemen aan de verkiezingen zijn de groep van 71 tot 80 (69,15%) en de groep van 61 tot 70 (69,10%).Van de artsen tussen 31-40 jaar oud doet de helft mee (49,60%). Dat is minder dan de artsen tot net 30 jaar (55,56%) en de artsen van 41 tot 50 jaar (55,49%).Het aantal mannelijke stemgerechtigde artsen was net iets groter dan het aantal vrouwelijke (53%) en nam ook iets meer deel (61% vs 57%).(Lees verder onder de tabel.)Van het negentigtal effectieve mandaten voor artsen binnen de Orde gaat 67% naar mannen. Vrouwen vertegenwoordigen 38% van de plaatsvervangers.Hoewel het aantal artsen dat zich verkiesbaar stelt groter is in de Franstalige provincies, is de participatie het grootst in Vlaanderen. Van de vijf provincies met de hoogste deelname zijn er vijf Vlaamse. West-Vlaamse artsen brengen het vaakst hun stem uit, Antwerpse een heel klein beetje minder - beiden ronden af op 68%. Vlaams-Brabant is de Vlaamse provincie met de kleinste participatie: 62% - nationaal zit ze op plaats 7.