Enkele triestige vaststellingen...:

  • De verdediging van de arts haalde aan dat de schrapping als arts niet relevant was omdat de arts 23 jaar ervaring had. Maar zegt een schrapping dan niet minimaal wat we verstaan onder kwaliteit van zorg? Acht jaar werken zonder visum en erkenningsnummer is onvoorstelbaar en had voor deze patiënt de dood als gevolg.
  • De orde reageert dat ze geen controleurs in huis hebben en dat het een lacune in de wetgeving is. Ze melden wel elke schorsing en schrapping aan het RIZIV, het kadaster en het parket maar geeft aan dat dit geen prioriteit is voor het gerecht.
  • Het RIZIV zegt zelf dat zij geen tot weinig controles uitvoert om dit soort praktijken te detecteren.
  • Zal het portfolio in de nieuwe kwaliteitswet voldoende antwoord bieden? Er werd een koppeling van info gemaakt tussen de info van de Orde en de info die de FOD Volksgezondheid ergens op haar website meegeeft. Maar hoeveel patiënten weten dat en gaan actief op zoek naar deze info? Patienten hebben vertrouwen in hun arts en checken deze info niet.

Als de verschillende instanties naar elkaar wijzen en te weinig middelen hebben voor controle, staat de patiënt er dan alleen voor? Vind je de info over schorsingen op de website van de Orde? Neen, privacy van de arts primeert op het welzijn van zijn/haar hele patiëntenbestand...

Waar vind je als patiënt info over erkenning en visa van artsen?

In de hervorming van de Orde was er sprake van dat de patiënt die de klacht neerlegt mogelijk info zou krijgen. Maar wat met de rest van de patiënten in het patiëntenbestand van deze arts? Zij hebben toch ook recht om dit te weten? Kan er niet gecontroleerd worden of artsen die voor lange tijd geschorst worden of geschrapt worden (en wanneer de feiten echt ernstig zijn) hun patiëntenbestand wel inlichten en doorverwijzen naar een andere arts? Zodat zulke drama's en slechte zorg voorkomen kunnen worden.

Waar vind je als patiënt info over erkenning en visa van artsen? Ergens op een website waar je zeven keer moet doorklikken? Moeten we echt patiënten laten nagaan of hun arts wel zorg mag uitoefenen...?

Slechte zorg mogen we niet gedogen

Publieke transparantie over individuele zorgverleners is er vandaag niet en dat is een groot tekort. Maar daarnaast heeft de overheid hier een rol om het recht op kwaliteitsvolle zorgverlening, zoals bepaald in de patiëntenrechtenwet, ook echt uit te voeren.

Als Vlaams Patiëntenplatform vragen we dat de overheid dringend werk maakt van publieke transparantie over de kwaliteit van zorg van artsen. En dat er een controle is dat artsen die langdurig geschorst zijn of geschrapt zijn hun patiëntenbestand hiervan inlichten.

Ook ziekenhuizen hebben geen hefbomen om slecht functionerende artsen aan de deur te zetten. Een kwaliteitslat leggen is een noodzaak. Slechte zorg gedogen is een schande voor onze gezondheidszorg en voor alle artsen die elke dag wel het beste van zichzelf geven voor hun patiënten.

Enkele triestige vaststellingen...: Als de verschillende instanties naar elkaar wijzen en te weinig middelen hebben voor controle, staat de patiënt er dan alleen voor? Vind je de info over schorsingen op de website van de Orde? Neen, privacy van de arts primeert op het welzijn van zijn/haar hele patiëntenbestand... In de hervorming van de Orde was er sprake van dat de patiënt die de klacht neerlegt mogelijk info zou krijgen. Maar wat met de rest van de patiënten in het patiëntenbestand van deze arts? Zij hebben toch ook recht om dit te weten? Kan er niet gecontroleerd worden of artsen die voor lange tijd geschorst worden of geschrapt worden (en wanneer de feiten echt ernstig zijn) hun patiëntenbestand wel inlichten en doorverwijzen naar een andere arts? Zodat zulke drama's en slechte zorg voorkomen kunnen worden.Waar vind je als patiënt info over erkenning en visa van artsen? Ergens op een website waar je zeven keer moet doorklikken? Moeten we echt patiënten laten nagaan of hun arts wel zorg mag uitoefenen...? Slechte zorg mogen we niet gedogenPublieke transparantie over individuele zorgverleners is er vandaag niet en dat is een groot tekort. Maar daarnaast heeft de overheid hier een rol om het recht op kwaliteitsvolle zorgverlening, zoals bepaald in de patiëntenrechtenwet, ook echt uit te voeren. Als Vlaams Patiëntenplatform vragen we dat de overheid dringend werk maakt van publieke transparantie over de kwaliteit van zorg van artsen. En dat er een controle is dat artsen die langdurig geschorst zijn of geschrapt zijn hun patiëntenbestand hiervan inlichten. Ook ziekenhuizen hebben geen hefbomen om slecht functionerende artsen aan de deur te zetten. Een kwaliteitslat leggen is een noodzaak. Slechte zorg gedogen is een schande voor onze gezondheidszorg en voor alle artsen die elke dag wel het beste van zichzelf geven voor hun patiënten.