...

Opvallende blikvanger in de definitieve tekst van het akkoord artsen-ziekenfondsen: het jaarlijkse forfait voor geaccrediteerde artsen blijft steken op 594 euro voor artsen die het akkoord afwijzen. Wie als geaccrediteerde arts het akkoord aanvaardt, ziet zijn of haar accrediteringsforfait met 73% stijgen, tot 1.028 euro.Dat staat in een nieuw hoofdstukje dat te elfder ure is toegevoegd om, zo staat er in de tekst, "de conventioneringsgraad te doen stijgen en de accreditering aantrekkelijker te maken". Voor artsen met accreditering die de conventie niet weigeren, ligt een supplement van 434 euro klaar.De medicomut zette woensdag al het licht op groen voor het nieuwe akkoord artsen-ziekenfondsen. U vindt de tekst hier integraal. Vanmorgen gaf ook de Algemene Raad, het toporgaan van het Riziv, haar zegen. De grote lijnen kon u deze week al in primeur in Artsenkrant lezen. Huisartsen leveren de helft van de voor hen voorziene index in. Specialisten staan tweederde van hun index af. In ruil daarvoor worden zware besparingen vermeden in de radiologie, anesthesie, fysiotherapie en de chirurgische assistentie.In plaats van 2,99 index blijft er dan 1,5% over voor de intellectuele prestaties. De index op technische prestaties - door de regering aanvankelijk vastgelegd op 1,57% - krimpt verder tot 1%. In het akkoord staat vermeld dat het om een tijdelijke maatregel gaat, zodat de index niet structureel verloren gaat. Als er evenwaardige besparingen worden gevonden, kan de indexbeperking op bijvoorbeeld toezichtshonoraria vanaf juli ongedaan worden gemaakt. De beperking van de index vervalt sowieso op 1 december 2012.Verder in het nieuwe akkoord:* Het sociaal statuut wordt met 2,99% geïndexeerd tot 4.325 euro, en 2.127 euro voor partieel geconventioneerden. * De praktijktoelage stijgt in 2012 van 1.500 naar 1.650 euro. * De medicomut neemt kennis van de beslissing van de minister om Impulseo III - op maat van solopraktijken - uit te voeren. Daarvoor is een bedrag van 10,4 miljoen op jaarbasis ingeschreven.* Voor de verlenging van het GMD blijft alles bij het oude: de manuele procedure blijft mogelijk naast de administratie verlenging.Inmiddels zorgt de koppeling van het accrediteringsforfait aan de conventiestatus voor onthutste reacties. De maatregel creëert ongelijkheid tussen geaccrediteerden en discrimineert artsen die deconventioneren, heet het in eerste reacties. Sommigen vragen zich luidop af of dit punt uit het akkoord wel voorbij de Raad van State raakt. Het SVH was er als de kippen bij om de maatregel resoluut af te wijzen. "Wat hebben conventiestatus en accreditering nu in godsnaam met elkaar vandoen? Niets toch? Het principe van accreditering als kwaliteitslabel wordt hier volledig uitgehold. Forfaits worden misbruikt als dwangmiddel, iets waar wij altijd al voor waarschuwden."