...

De nationale raad maakt namelijk een onderscheid tussen situaties waarin het OCMW dat het rust- en verzorgingstehuis beheert het ereloon betaalt en situaties waarbij de patiënt betaalt. Indien het ereloonsupplement gedragen wordt door de patiënt dan geldt het principe van de vrije artsenkeuze, aldus de Orde. In dat geval kan het RVT het ereloon niet beperken. Is het daarentegen het OCMW dat het ereloon betaalt dan kan het reglement van inwendige orde opleggen dat de artsen zich aan de Riziv-conventietarieven moeten houden. De Orde volgt dan het OCMW en is van oordeel dat de arts zich inderdaad moet houden aan de Riziv-tarieven.