...

Het advies is bestemd voor wetenschappers en media, voor het benoemen van nieuwe menselijke ziekten in afwachting dat de ICD (International Classification of Diseases) een definitieve naam toekent. Persoons- of regiogebonden namen zoals respectievelijk de ziekte van Chagas of de Spaanse griep zijn bijvoorbeeld af te raden. Ook van ziektebenamingen die verwijzen naar dieren, zoals de vogelgriep, is de WHO geen fan. Idem voor verwijzingen naar voeding, culturen, bevolkingsgroepen, beroepen en industrieën. Ten slotte mogen ziektes geen angst oproepen, denk aan termen als 'fataal', 'onbekend' of 'epidemisch'. Wat wel mag: namen die de symptomen, de ernst, de geaffecteerde en het verloop van de ziekte beschrijven (bv. neurologisch syndroom, zwaar, jeugd, progressief). "Voor sommigen doet dit er misschien niet toe", zegt dr. Keiji Fukuda, assistent directeur-generaal Gezondheid bij de WHO, "maar voor betrokkenen is dit wél belangrijk." Zo hebben bepaalde ziektes in het verleden een stigma gecreëerd ten aanzien van bepaalde religieuze of etnische gemeenschappen, aldus dr. Fukuda. Ziektenamen kunnen bevolkingsgroepen ook verhinderen om te reizen of handel te voeren, en in sommige gevallen het onnodig slachten van dieren veroorzaken.