...

De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de resolutie zelf "baanbrekend". Door het creëren van een mondiaal kader voor revalidatiezorg, is de verwachting dat overheidsinvesteringen in revalidatiediensten, die in heel wat lidstaten tot nu toe achterbleven, zullen toenemen.De resolutie omvat verschillende maatregelen die regeringen kunnen nemen om revalidatieprogramma's (beter) in de gezondheidszorg te implementeren en te integreren. Het uitbreiden van diensten zoals kinesitherapie en ergotherapie, investeren in personeel in de revalidatiesector, opleidingsprogramma's ontwikkelen enz.Handicap International, dat 62 revalidatieprojecten in 35 landen heeft, werd betrokken bij het opstellen van de resolutie.Antoine Sépulchre, algemeen directeur van Handicap International België: "Deze resolutie is het resultaat van 40 jaar werk en inzet voor personen in de meest kwetsbare situaties. In vele landen ontbreken nog al te vaak revalidatiediensten, wat tot dramatische gevolgen leidt. Vele mensen moeten na een ongeval of ziekte verder leven met een handicap die met de juiste revalidatiezorg vermeden had kunnen worden."Het WHO-secretariaat van zijn kant zal doelen en indicatoren formuleren die revalidatiediensten tegen 2030 moeten halen. Zij zal lidstaten ook middelen en technische ondersteuning toekennen opdat landen revalidatie in hun gezondheidszorg integreren. De eerst volgende update over de implementatie van deze resolutie is voorzien in 2026.