...

Met The Global Patient Safety Challenge of Medication Safety wil de WHO gezondheidszorgsystemen wereldwijd wijzen op zwakheden in hun medicatiebeleid die ernstige schade tot gevolg kunnen hebben.Het blijft echter niet bij problemen aanwijzen , de WHO stelt ook oplossingen voor, bijvoorbeeld in de manier van geneesmiddelen voorschrijven, bereiden, bestellen en verdelen. Ook patiënten worden aangesproken, zij worden gesensibiliseerd over de risico's die gepaard gaan met een onjuist gebruik van medicatie.Mogelijke oorzaken voor medicatiefouten liggen volgens de WHO bij: vermoeidheid bij zorgprofessionals, gebrek aan personeel, te veel patiënten, slechte opleiding, patiënten die verkeerde informatie meekrijgen enz. CoördinatieMaar de grootste fouten ontstaan door de manier waarop de zorg is georganiseerd en wordt gecoördineerd, vooral wanneer verschillende gezondheidsprofessionals bij de zorg betrokken zijn. De beste omgeving voor veilige zorg is volgens de WHO dan ook een organisatiecultuur met voldoende routine in de praktijken, en waar men eventuele schuld niet op elkaar afschuift.Het rapport vraagt tot slot bijzondere aandacht voor geneesmiddelen met een hoog risico op schade indien ze onjuist gebruikt worden, patiënten die meerdere geneesmiddelen nemen voor verschillende aandoeningen, en patiënten die een zorgtransitietraject doorlopen.Het initiatief is de derde actie van de WHO die focust op patiëntveiligheid, na de campagne voor veilige chirurgie in 2008 en die voor handhygiëne in 2005.