...

De expo heet 'Who cares?' en wil enerzijds belichten wie de zorgverleners waren die zorgden voor psychiatrische patiënten en personen met een verstandelijke handicap en anderzijds het verhaal vertellen van de "vergeten slachtoffers". De focus ligt op zorg in Nederland en is ontworpen door Perspekt Studio's uit Haarlem.Er worden beelden uit de geschiedenis getoond in combinatie met kunst, zoals Het Waarheidsfestival van Willem van Genk, schetsen van Wilhelm Werner uit de Prinzhorn Collectie en bewegende beelden van de evacuaties bij Duin en Bosch in 1942.Veel aandacht gaat ook naar de persoonlijke verhalen van mensen in de oorlog. Daarvoor staan in de tentoonstelling stoelen "met de ziel van de maker", gemaakt in de houtwerkplaats van de Nederlandse zorginstelling Cordaan.Aan het einde van de tentoonstelling wordt de bezoekers gevraagd om de Universele Verklaring van de Open Geest te ondertekenen, een initiatief van het museum. "Wij geloven in een samenleving waarin iedereen gehoord en gezien wordt en mee mag doen. Met het ondertekenen van de Universele Verklaring van de Open Geest sluit jij je aan bij deze visie", klinkt het bij de organisatie.