...

De WGO herinnert er ook aan dat er in de EU jaarlijks meer dan 700.000 levens verloren gaan als gevolg van actief en passief roken. Ze is verheugd over de huidige herziening van de richtlijn. "Een strengere richtlijn zou niet alleen helpen om levens te redden en jongeren te beschermen tegen verslaving, maar zou ook een signaal zijn dat de EU nog altijd een krachtige bondgenoot is in de strijd tegen de epidemie van het roken." Tot besluit zegt de WGO bereid te zijn om het proces en de toekomstige stappen te steunen die nodig kunnen zijn om de nieuwe Europese richtlijn te implementeren.