Vandaag werken al enkele tientallen verpleegkundigen in ons land de facto als verpleegkundig specialist, maar het gebrek aan een wettelijk kader stond een duidelijke functie-omschrijving en de ontwikkeling van deze specialisatie in de weg. Daar komt nu verandering in.

Maggie De Block: "Verpleegkundig specialisten staan met een voet in de praktijk en met de andere in wetenschap. Dat maakt hen perfect geplaatst om de nieuwste wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de klinische praktijk, zodat patiënten steeds kunnen rekenen op zorg van de best mogelijke kwaliteit. Via dit wettelijk kader willen we die rol verder uitbouwen."

Nauw overleg

De precieze invulling van het competentieprofiel moet nog gebeuren, maar de verpleegkundig specialist zal een breed wetenschappelijk en klinisch takenpakket krijgen. Naast het toedienen van verpleegkundige zorg zal een verpleegkundig specialist bepaalde medische handelingen kunnen stellen, in nauw overleg met de arts. In landen waar de functie al meer is uitgebouwd, gaat het bijvoorbeeld over de opvolging van een behandeling of het voorschrijven van bepaalde onderzoeken of geneesmiddelen.

Dankzij de band met de wetenschap is de verpleegkundig specialist ook perfect geplaatst om wetenschappelijk innovatie te vertalen naar de klinische praktijk, in het belang van de patiënt. De verpleegkundig specialist zal collega-verpleegkundigen en andere zorgverleners continu opleiden op de vloer, zodat ze mee zijn met de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Master in de verpleegkunde

De verpleegkundig specialist krijgt een plaats binnen de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Het wetsontwerp daarover is eind vorige maand in eerste lezing goedgekeurd door de ministerraad en daarna voor advies naar de Raad van State vertrokken. De nieuwe functie biedt extra mogelijkheden voor wie verpleegkunde wil studeren en betekent een verrijking voor het verpleegkundig beroep, luidt het.

De verpleegkundig specialist zal minimum over een master in de verpleegkunde moeten beschikken. De precieze invulling van het competentieprofiel zal gebeuren via KB, na advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde, de Technische Commissie voor Verpleegkunde en de Hoge Raad van Artsen-Specialisten en Huisartsen.

Vandaag werken al enkele tientallen verpleegkundigen in ons land de facto als verpleegkundig specialist, maar het gebrek aan een wettelijk kader stond een duidelijke functie-omschrijving en de ontwikkeling van deze specialisatie in de weg. Daar komt nu verandering in.Maggie De Block: "Verpleegkundig specialisten staan met een voet in de praktijk en met de andere in wetenschap. Dat maakt hen perfect geplaatst om de nieuwste wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de klinische praktijk, zodat patiënten steeds kunnen rekenen op zorg van de best mogelijke kwaliteit. Via dit wettelijk kader willen we die rol verder uitbouwen."Nauw overlegDe precieze invulling van het competentieprofiel moet nog gebeuren, maar de verpleegkundig specialist zal een breed wetenschappelijk en klinisch takenpakket krijgen. Naast het toedienen van verpleegkundige zorg zal een verpleegkundig specialist bepaalde medische handelingen kunnen stellen, in nauw overleg met de arts. In landen waar de functie al meer is uitgebouwd, gaat het bijvoorbeeld over de opvolging van een behandeling of het voorschrijven van bepaalde onderzoeken of geneesmiddelen. Dankzij de band met de wetenschap is de verpleegkundig specialist ook perfect geplaatst om wetenschappelijk innovatie te vertalen naar de klinische praktijk, in het belang van de patiënt. De verpleegkundig specialist zal collega-verpleegkundigen en andere zorgverleners continu opleiden op de vloer, zodat ze mee zijn met de nieuwste wetenschappelijke inzichten.Master in de verpleegkundeDe verpleegkundig specialist krijgt een plaats binnen de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Het wetsontwerp daarover is eind vorige maand in eerste lezing goedgekeurd door de ministerraad en daarna voor advies naar de Raad van State vertrokken. De nieuwe functie biedt extra mogelijkheden voor wie verpleegkunde wil studeren en betekent een verrijking voor het verpleegkundig beroep, luidt het.De verpleegkundig specialist zal minimum over een master in de verpleegkunde moeten beschikken. De precieze invulling van het competentieprofiel zal gebeuren via KB, na advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde, de Technische Commissie voor Verpleegkunde en de Hoge Raad van Artsen-Specialisten en Huisartsen.