...

Volgens het wetsontwerp, dat al door de Senaat werd goedgekeurd, zal het hele gebied van de esthetische geneeskunde worden voorbehouden voor plastisch chirurgen, dermatologen en een nieuw in te voeren specialisme: geneesheren-specialisten in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde.Een aantal specialisten zal alleen nog in een beperkt anatomisch gebied ingrepen met een esthetisch karakter kunnen uitvoeren: gynaecologen, urologen, stomatologen, specialisten in de mond-, kaak- en aangezichtschirurige, oftalmologen en KNO-artsen. KNO-artsen zullen bijvoorbeeld alleen nog ingrepen kunnen doen aan de oorschelp en de nasale regio. Dankzij een amendering van de wet kunnnen algemene chirurgen ook nog esthetische ingrepen verrichten.Het goed te keuren wetsontwerp richt ook een Raad voor Medische Esthetiek op, waarin plastisch chirurgen, dermatologen en houders van de nieuwe beroepstitel 'niet-heelkundige esthetische geneeskunde' zullen zetelen.Kunstmatige afbakeningDe Bvas vindt dat het wetsontwerp heel wat artificiële onderscheiden invoert en dito dammen opwerpt. Is het verwijderen van een wrat of van molusca xanthelasmata door een huisarts een esthetische of een therapeutische ingreep? Waarom mogen heel wat ervaren, niet-algemene chirurgen alleen nog ingrepen uitvoeren binnen een strikt afgebakend anatomisch gebied? Waarom wordt de esthetische geneeskunde zo strikt gescheiden van andere disciplines en mogen bijvoorbeeld huisartsen die zich toeleggen op esthetische geneeskunde (en de opleiding hebben gevolgd), daarnaast niet de huisartsgeneeskunde blijven uitoefenen?De creatie van de titel van geneesheer-specialist in de niet-heelkundige esthetische geneeskunde gaat volgens de Bvas in tegen het bestaande wetgevende kader, zoals het KB van 21 april 1983 dat de erkenning van de medische specialismen regelt. De oprichting van een Raad voor Medische Esthetiek dreigt de bevoegdheden te doorkruisen die dit KB heeft weggelegd voor de Hoge Raad en de erkenningscommissies.De Bvas zegt dat het ieder initiatief steunt dat gericht is op de bescherming van de volksgezondheid. Als de huidige regels en deontologische code niet volstaan, moet dat geremedieerd worden, stelt het syndicaat. Maar dat kan niet door een "regelgeving gestuurd vanuit een klein groepje 'betrokkenen' met miskenning en beknotting van de bekwaamheden van de artsen".