...

De bewuste wetsdokter vroeg tijdens het proces aan de voorzitter van het Hof of hij eindelijk betaald kan worden voor zijn geleverde werk in een moordzaak. De voorzitter zei daarop zich te "schamen" over de bewuste betaalachterstand en ook het openbaar ministerie deed zijn beklag over de gang van zake bij de betaling van gerechtsdeskundigen.De problematiek is niet nieuw. Zowat een jaar geleden klonk er een pleidooi voor een levensnoodzakelijke hervorming tijdens het colloquium van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Gerechtelijke Geneeskunde (KBGGG). In augustus volgende een open brief van vijf wetsdokters aan de minister van Justitie. Ze stelden lage lonen, achterstallige facturen en extra besparingen aan de kaak.Niets ondernomenEen half jaar later weerklinkt nog steeds dezelfde kritiek bij twee van de briefschrijvers. "Er is door de minister van Justitie niets ondernomen", zegt dokter Wim Develter (UZ Leuven), de secretaris van het KBGGG. "Dezelfde problemen en vragen zijn even actueel en tot op heden hebben we nog geen reactie van mevrouw Turtelboom mogen ontvangen."Wim Van de Voorde, diensthoofd forensische geneeskunde van het UZ Leuven en voorzitter van het KBGGG, beaamt. "De minister wil het probleem niet onder ogen zien en heeft enkel oog voor blinde besparingen en goed nieuws-shows. Justitie staat voor onze dienst alleen al (periode 2008-2013) voor honderdduizenden euro's in het krijt."Historische onderfinancieringHet kabinet van de minister van Justitie verwijst voor een reactie naar de FOD Justitie. Hun woordvoerder, Koen Peumans, wijst op de historische onderfinanciering van het departement Justitie. Het departement draagt hiervan nog steeds de gevolgen, en net als andere departementen moet ook Justitie momenteel delen in de minderuitgaven.Volgens Peumans komt er ook een nieuwe informaticatoepassing, die toelaat kosten beschikbaar te maken en in kaart te brengen van zodra ze gemaakt zijn. In het kader van de gerechtelijke hervorming zullen de rechtbanken meer zelf de kosten kunnen beheren. Ook zullen kosten aan de zaak gekoppeld kunnen worden, waarbij die verhaald kunnen worden bij de veroordeelde.29.000 euroWat de wetsdokter voor het Brugse assisenhof betreft, meldt de woordvoerder van de FOD dat elke factuur betaald dient te worden. Maar het beeld is wel genuanceerder, klinkt het. Het betreft 30 niet betaalde facturen waar de FOD weet van heeft, goed voor ongeveer 29.000 euro. De oudste factuur dateert van oktober 2012. In de periode 2011 tot 2013 kreeg de man zowat 359.000 euro uitbetaald voor zijn prestaties.