...

De industrie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen organiseert wetenschappelijke bijeenkomsten voor zorgverleners en -professionals. Bepaalde beroepsbeoefenaars krijgen zogenaamde gastvrijheid ('sponsoring van deelnemers'), de industrie draagt bij tot de financiering van de organisatie van deze bijeenkomsten ('sponsoring van organisatoren'). In bepaalde gevallen moet deze financiering wettelijk een voorafgaand visum krijgen. Zorgverleners en -professionals en de industrie van de gezondheidssector richtten daarom het gezamenlijk deontologisch platform Mdeon op, bestaande uit 29 verenigingen van artsen, apothekers, dierenartsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, paramedici, ziekenhuistechnici, groothandelaars-verdelers, ziekenhuizen en de farmaceutische industrie en de industrie van medische hulpmiddelen en dentaaltechnische bedrijven.Bedoeling is om via zelfregulering de visumprocedure te verzekeren. De Bvas draagt dit jaar het voorzitterschap.Uit het meest recente jaarverslag blijkt dat Mdeon vorig jaar 3.758 visumaanvragen behandelde. Meer dan 80 procent van de ingediende visumaanvragen kreeg een visum, een percentage dat verder toeneemt tot 94% goedkeuringen nadat een geweigerd dossier opnieuw werd ingediend.Wat die goedgekeurde visumaanvragen betreft, werden gezondheidszorgbeoefenaars vorig jaar voor zo'n 47,5 miljoen euro gesponsord. In iets meer dan 80% van 27.155 deelnames aan wetenschappelijke bijeenkomsten gaat het om artsen-specialisten. Huisartsen vertegenwoordigen zo'n 7% van de deelnames.529 ondernemingen dienden in 2022 een visumaanvraag in, 199 hiervan zijn buiten België gevestigd.Bijna negen op de tien wetenschappelijke bijeenkomsten waarvoor in 2022 een visumaanvraag werd ingediend, vond plaats binnen Europa, waarvan bijna 20% in België en 15% in Frankrijk.