...

Door de nieuwe wet wordt het principe van 'klinische netwerking' ingeschreven in de Ziekenhuiswet van 10 juli 2008. De regering moet wel nog vastleggen welke locoregionale en welke supraregionale zorgopdrachten er zijn.Met de publicatie kan minister Maggie De Block nog een belangrijk onderdeel van haar programma afronden, nadat ze met de invoering van de 'laagvariabele' zorg ook een begin kon maken met de hervorming van de ziekenhuisfinanciering.Een ander belangrijk werkstuk dat ze op haar had genomen, de wet op de 'kwaliteitsvolle praktijkvoering', staat vandaag overigens op de agenda van de plenaire vergadering in de Kamer.