...

Begin 2012 diende PS-politica Marie-Claire Lambert een wetsvoorstel in "tot versterking van de geloofwaardigheid, de transparantie en de onafhankelijkheid van de beslissingen op het vlak van de volksgezondheid". Geen willekeurige timing; het vertrouwen van de burger in medische expertise had enkele knauwen gekregen na onder meer de affaire met de PIP-prothesen, de zaak-Mediator in Frankrijk, ...Niet stigmatiserenIn parlementaire debatten werd gewezen op de verschillen die bestaan op het vlak van procedures en vereisten tussen het Riziv, het KCE, de HGR en het FAGG - de instanties zelf namen ook deel aan die besprekingen. (Zo zouden de normen bij het KCE bijvoorbeeld strenger en duidelijker omschreven zijn dan bij het Riziv.)In het uiteindelijke wetsvoorstel benadrukten de auteurs dat ze allerminst de bedoeling hadden om medische experts, zonder wie de besluitvorming niet mogelijk zou zijn, te stigmatiseren. Wel wilden ze alle vermoedens over mogelijke belangenconflicten wegwerken en zo het werk en de medische adviezen van de betrokken instellingen en van de politiek valideren.Hoge straffenDe wet eist dat alle werknemers van instituten verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen voor geneesmiddelen en medical devices, plus de rapporteurs en de deskundigen die de licenties autoriseren en controleren, bij hun aanstelling een algemene belangenverklaring afleggen. Daarin moeten ze "alle directe of indirecte banden met ondernemingen, instellingen of organen waarvan de activiteiten, technieken of producten behoren tot de werkingssfeer van de instantie waarin de belanghebbende zitting heeft" vermelden, en dat voor de laatste vijf jaar. Wanneer sprake is van belangenvermenging, wordt de betrokkene uiteraard geweerd uit alle werkzaamheden, beraadslagingen en stemmingen.Aan het niet naleven van de wet hangen boetes tot 15.000 euro en maximaal één jaar gevangenisstraf vast. Bovendien kunnen beslissingen die genomen werden in de aanwezigheid van een expert die belangen verborgen hield, geannuleerd worden. "Zware sancties", weet ook Marie-Claire Lambert, "maar zonder een significante strafmaat was dit voorstel niet geloofwaardig."Écolo: 'Te weinig'Terwijl de meerderheid en de Vlaamse oppositiepartijen het wetsvoorstel goedkeurden, onthielden FDF en Écolo zich van stemming. "Dit is een stap in de goede richting, maar niet meer dan dat", legt Thérèse Snoy (Écolo) uit waarom.Begin 2012 diende Snoy zelf ook een wetsvoorstel in over deze materie, maar daaruit werd geen enkel concreet voorstel gebruikt. "Wij wilden onder andere een onafhankelijke raad installeren, bovengeschikt aan de experts. En we vonden het ook belangrijk dat alle verklaringen over belangenvermenging in een centraal register verzameld werden, toegankelijk voor het publiek. Maar daarover staat niets in deze wet."